รณรงค์ไข้เลือดออก

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสะท้อน นำโดยสหวิชาชีพร่วมกับอาสาสมัครหมู่บ้าน รณรงค์ไข้เลือดออกพร้อมทั้งจิตอาสาพัฒนาพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านท่าคลอง ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา