ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานงบปี 62

วันที่ 11 กันยายน 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง ได้จัดร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการทำงานงบปี 62 โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วย น.พ.ณภัทร รัตนเลิศ และ ผอ.ทุม ไชยมิตร เป็นประธานโดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง การดำเนินงานPCC , การออกเยี่ยมบ้าน , งานระบบคุณภาพข้อมูล , GIS , และสภาพทางการเงินในปัจจุบัน เป็นต้น www.bantung.go.th