ตรวจเยี่ยมหลังคลอด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นพ.ณภัทร รัตนเลิศ นำทีมสหวิชาชีพ รพ.สต.บ้านทุ่ง และ อสม.สาขาแม่และเด็ก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหลังคลอด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลสะท้อน พร้อมทั้งให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของมารดาและการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในแต่ละช้วงวัย