คัดกรองความดัน เบาหวาน หมู่ที่6 บ้านสะพานพลา

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. สหวิชาชีพ ร่วมกับ อสม. ร่วมกันคัดกรองความดัน เบาหวาน ประจำปี หมู่ที่ 6 บ้านสะพพานลา www.bantung.go.th