กิจกรรมรับโล่รางวัล ป้าย รพ สต ติดดาว

        พิธีมอบรางวัล บุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี คนดีในดวงใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาปี 2561 มอบโล่รางวัล สสอ./รพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด/มอบโล่รางวัล ป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี 2560 – 2561

วันที่ 11 ก.ค. 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง ได้รับโล่รางวัล ป้าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดผลงานวิชาการ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561