การประชุมวิชาการและการประกวดผลงานวิชาการ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561

เนื่องด้วยวันที่ 11 ก.ค. 2561 น.ส.ณฐกานต์  คงธรรม ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งได้นำเสนอผลงานวิจัยแพทย์แผนไทยในการประชุมวิชาการและการประกวดผลงานวิชาการ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 ที่โรงแรมหรรษาเจบี