ติดต่อเรา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะท้อน

49 หมู่ 7 ถนนนาทวี-ประกอบ

ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-372835

อีเมลล์ : bantung09484@gmail.com

เวลาเปิดทำการ :  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.